Po lelijėlės vėliava

10.00 

„Po lelijėlės vėliava” – pirmoji skautiška knyga, kurioje autoriaus apžvelgiami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ir jaunos skautų organizacijos ypatumai, paralėles.

Autorius, Atkuriamojo skautų sąjūdžio suvažiavimo dalyvis, vėliau leidęs „Laužą”, „Skautų aidą” ir aktyviai dalyvavęs skautiškoje veikloje, šioje knygoje „Po lelijėlės vėliava. Prisiminimai apie skautybę” bando objektyviai nušviesti džiaugsmus ir sunkumus, su kuriais susidūrė šis plačiai pasaulyje paplitęs jaunimo judėjimas.

„Knyga „Po lelijėlės vėliava„ – tai pirmasis bandymas aprašyti nepriklausomos Lietuvos skautų istoriją nuo jų atsikūrimo 1989 m. iki šių dienų. Knyga remiasi asmeniniais mano, kaip aktyvaus skauto ir žurnalisto, atsiminimais, tačiau ji gali būti vertinga ne tik skautams, bet ir istorikams bei kitiems besidomintiems pilietinių organizacijų raida Lietuvoje” – teigė knygos autorius.

Romualdas Tupčiauskas – ne tik aktyvus skautiškos spaudos leidėjas, bet ir mokslininkas, visuomenininkas, žurnalistas, žygeivis, buriuotojas. Jis yra išleidęs ne vieną knygą įvairiomis temomis, dar porą turi rankraščiuose.

Liko 18

Produkto kodas: lelvėl Kategorija: