Vilkaviškio skautai 1920-2020 m.

20.00 

Kaina 20 Eur+siuntimo išlaidos, jei reikės siųsti.
Norintys įsigyti susisiekite el. paštu vilkaviskioskautai@gmail.com arba tel. 860034498.
Kategorija:
Vilkaviškio skautų istorijos knyga (504 psl.), kurioje rasite surinktą informaciją ir dokumentus iš tarpukario Vilkaviškio rajono skautų istorijos, Vilkaviškio skautų tremtyje ir išeivijoje gyvenimus, Vilkaviškio skautų istoriją po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.
– Knygoje rasite 1827 tarpukario skautų Vilkaviškio rajone pavardes, gal Tavo senelis ar prosenelis irgi buvo skautas?
– Ar žinojai, kad poetas Kazys Bradūnas buvo skautu? Knygoje rasi jo skauto pažymėjimą.
– Ar žinojai, kad garsus tarpukario operos dainininkas Abdonas Lietuvninkas buvo skautu Vilkaviškyje? Knygoje rasite jo skautišką nuotrauką.
– Rašytojas Viktoras Miliūnas taip pat buvo skautu ir netgi ėjo Vilkaviškio rajono tunto adjutanto pareigas.
– Vilkaviškio „Žiburio” gimnazija – buvo Vilkaviškio skautų veiklos lopšys. Ar žinai, kaip šis pastatas atrodė anksčiau?
Ir dar daug įdomių dalykų gali rasti parengtoje knygoje.