Leidinių rinkinys: „Skautų skiltis”, „Skautų vadovui”, „Sukurkime skautišką projektą”, „Užsiėmimai jaunesniesiems skautams 7-11 m.”

12.00 

Skautų skiltis:

Tai praktiškų patarimų skiltininkams knyga. Skiltis yra pagrindinis skautų vienetas. Kas moka vadovauti skilčiai, mokės vadovauti ir draugovei. Viskas, kas kalbama apie skiltį, tinka ir draugovei. Bet skiltis yra vienetas. Gera skiltis yra pirmas dalykas, kuriuo reikia rūpintis. Iš tiesų, skautų vadas (skautininkas) gerai padarytų, jeigu pasitenkintų viena skiltimi tol, kol ji bus beveik tobula, ir tik po to eitų prie dviejų ar trijų skilčių.
Ši knyga nėra skirta pakeisti tas, kurios moko praktinio skautavimo, pavyzdžiui, “Scouting for Boys” („Skautybė berniukams”). Daugiametė patirtis pademonstravo, kad skautavimas gali būti viena didžiausių auklėjimo jėgų, jeigu juo yra tinkamai ir rimtai pasinaudojama. Tačiau faktas yra ir tai, kad skautavimą galima iškraipyti į vaikiškumą arba, atvirkščiai, į mechaniškus pratimus. Autorius tikisi, kad ši nedidelė knygutė padės skiltininkams ir apskritai skautų vadams (skautininkams) išvengti kai kurių prasto skautiškumo pavojų ir kuo geriau pasinaudoti ta didžia idėja, kurią davė pasauliui Baden-Powellis.

Skautų vadovui:

Jūs nusivilsite šia knyga, jei tikėsitės rasti joje apibrėžtus kelrodžius į visaapimantį pažinimą. Aš siūlau tik idėją, kurią mes atradom esant sėkmingą, ir jos pagrindimą. Žmogus nuoširdžiau ir pilniau priima pasiūlymus, jei jis supranta jų tikslą. Taigi, daugumoje šių puslapių bus daugiau nagrinėjami veiksmų tikslai, o ne pačių veiksmų smulkmenos. Jos gali būti vadovo papildomos pagal jo paties sumanumą ir sąlygas, kurioms esant jis dirba.

Sukurkime skautišką projektą:

Knyga „Sukurkime skautišką projektą!“ skirta skautų vadovams. Leidinyje žingsnis po žingsnio aprašoma, kaip projektinė veikla jauniems žmonėms gali suteikti turtingą ir įdomią terpę mokytis . Projektinė veikla gali būti naudinga, jei, pvz., jums sunku motyvuoti jaunus žmones tobulėti, praktiškai taikyti skautiškąjį metodą ar patenkinti skirtingus vieneto poreikius, galimybes bei pomėgius . Nors projektinė veikla ypač tinkama paaugliams, atitinkamai pritaikius projektų dydį ir sudėtingumą, ją galima naudoti bet kuriai skautų amžiaus grupei. Projektinė veikla yra vienodai veiksminga ugdymo priemonė tiek industrinėse, tiek besivystančiose šalyse. Skautiškų projektų pobūdis ir mastas neabejotinai skirsis priklausomai nuo jaunų žmonių, su kuriais dirbate, poreikių ir pomėgių bei prieinamų išteklių. Kad ir koks būtų projekto pobūdis, kiekvienas jų yra unikalus – sukurtas jūsų unikalaus skautiško vieneto. Būtent todėl tokio pobūdžio leidinys negali pateikti sprendimo kiekvienai problemai, kuri gali jums iškilti. Visgi tikimės, kad knyga „Sukurkime skautišką projektą!“ padės rasti atsakymus į kai kuriuos klausimus.

Ugdomieji užsiėmimai jaunesniesiems skautams 7-11 m.:

Leidinys skirtas jaunesniųjų skautų vadovams ir kitiems pedagogams, dirbantiems su vaikais ne skautų organizacijose. Jame pateikiami 30 užsiėmimų aprašai, kuriuose nurodoma veiklos vieta, trukmė, dalyvavimo pobūdis, reikmenys ir tikslai. Taip pat nurodyti ugdymo tikslai, kurių siekti padeda užsiėmimas. Pateikiami ir trumpesni dar 30 užsiėmimų aprašymai, kuriuose išskirti ugdymo tikslai, trumpai aprašytas turinys ir eiga. Prie kai kurių užsiėmimų aprašų pridėti techniniai priedai. Iš viso jų yra 14. Prieduose paaiškinta, kaip pasidaryti kai kurias priemones, pateikiama informacija, kuri pravers vykdant atitinkamą veiklą. Iš čia pateiktų užsiėmimų 48 dar nebuvo publikuoti. Kiti 12 buvo išleisti atskirais lankstinukais. Jie buvo peržiūrėti ir atnaujinti šiam leidiniui, remiantis įgyta jų pritaikymo patirtimi.

Liko 211

Produkto kodas: rinkinys Kategorija: