Ugdomieji užsiėmimai jaunesniesiems skautams (7 – 11 m.)

5.00 

Liko 27

Kategorija:

Ugdomieji užsiėmimai jaunesniesiems skautams 7-11 m.:

Leidinys skirtas jaunesniųjų skautų vadovams ir kitiems pedagogams, dirbantiems su vaikais ne skautų organizacijose. Jame pateikiami 30 užsiėmimų aprašai, kuriuose nurodoma veiklos vieta, trukmė, dalyvavimo pobūdis, reikmenys ir tikslai. Taip pat nurodyti ugdymo tikslai, kurių siekti padeda užsiėmimas. Pateikiami ir trumpesni dar 30 užsiėmimų aprašymai, kuriuose išskirti ugdymo tikslai, trumpai aprašytas turinys ir eiga. Prie kai kurių užsiėmimų aprašų pridėti techniniai priedai. Iš viso jų yra 14. Prieduose paaiškinta, kaip pasidaryti kai kurias priemones, pateikiama informacija, kuri pravers vykdant atitinkamą veiklą. Iš čia pateiktų užsiėmimų 48 dar nebuvo publikuoti. Kiti 12 buvo išleisti atskirais lankstinukais. Jie buvo peržiūrėti ir atnaujinti šiam leidiniui, remiantis įgyta jų pritaikymo patirtimi.